Od najmłodszych uczniów stawiających swoje pierwsze muzyczne kroki, po tych starszych i bardziej zaawansowanych – wszyscy byli przez ostatnie dwa dni jedną orkiestrą: Kameralną Orkiestrą Skrzypcową!

To wszystko podczas warsztatów, jakie zorganizowaliśmy dla naszych uczniów gry na skrzypcach w dniach 18 i 19 stycznia. W warsztatach wzięli nawet uczniowie, którzy są na początkowym etapie nauki. Więcej informacji niżej. 🙂

Skrzypce to instrument orkiestrowy. Oznacza to, że jest wykorzystywany przede wszystkim do gry w grupie. Jeśli uczysz się gry na tym instrumencie indywidualnie, zapewne rzadkością jest możliwość gry z innymi osobami np. w kwartecie. Dlatego w czasie ferii zimowych nasi uczniowie – a także chętni spoza naszej Szkoły – mogli doświadczyć wspólnej gry na tym instrumencie w ramach „Kameralnej Orkiestrze Skrzypcowej”.

Nasz nauczyciel Szymon poprowadził zajęcia grupowe (próby), podczas których przygotowani przez niego uczniowie zagrali w harmonii opracowane przez niego utwory! Uczniowie byli podzieleni na głosy (grupy) w zależności od swoich umiejętności. Dlatego w warsztatach mogli wziąć udział nawet osoby, które są na początku swojej muzycznej, a także te, które uczą się już długo. Po prostu trafili do odpowiedniego głosu Orkiestry. 🙂  A wszystko to w przyjemnej atmosferze wraz z innymi osobami, które podzielają te muzyczne zainteresowania!

Oto zdjęcia z tego wydarzenia – czekam na koncert, podczas którego uczestnicy wykonają przygotowane przez siebie utwory. :gry na )