Zapisy na zajęcia muzyczne dla dzieci i dorosłych prowadzimy cały rok.
Możesz wybrać regularne, cotygodniowe zajęcia o stałej porze lub umówić się na pojedynczą lekcję w dostępnym terminie.

Lekcja próbna

Lekcja 30-minutowa

Bezpłatna

Opłata miesięczna za regularne lekcje śpiewu lub gry na instrumencie 
(zajęcia raz w tygodniu o stałej porze):

Zajęcia indywidualne

Lekcje 45-minutowe

300 zł (4 lekcje)

Lekcje 30-minutowe

240 zł (4 lekcje)

Inna długość zajęć

Zapytaj o szczegóły w sekretariacie

Zajęcia grupowe

Lekcje 45-minutowe

180 zł (4 lekcje)

Inna długość zajęć

Zapytaj o szczegóły w sekretariacie

Grupy liczą od 2 do 4 osób o podobnym wieku i poziomie umiejętności.

Kształcenie słuchu

Lekcje 45-minutowe (grupowe)

120 zł (4 lekcje)

Oferta dostępna przy zapisaniu się także na program instrumentalny lub wokalny

Zespół muzyczny (instrumentalny lub wokalny)

Zespół instrumentalny (próby 1,5-godzinne)

Zespół wokalny (lekcje 60 minutowe)

120 zł (2 próby)

160 zł (4 lekcje)

Spotkania zespołu wokalnego odbywają się co tydzień (zapraszamy również osoby spoza Szkoły).

Próby zespołu instrumentalnego z wokalistą odbywają się dwa razy w miesiącu. Zajęcia te dostępne są przy zapisaniu się jednocześnie na program instrumentalny lub wokalny.

Opłata za pojedynczą lekcję śpiewu lub gry na instrumencie (po przedpłacie):

Pojedyncza lekcja

Lekcja indywidualna 45-minutowa

100 zł

Inna długość zajęć

Zapytaj o szczegóły w sekretariacie

Numer rachunku bankowego do wpłat:

15 2490 0005 0000 4500 6467 4373

Istnieje możliwość wynajęcia sali do ćwiczeń.

Termin płatności (regularne zajęcia)

Opłatę za zajęcia w danym miesiącu będziesz wpłacać z góry, do 10-ego dnia tego miesiąca.

Wysokość opłaty miesięcznej

Opłatę za regularne lekcje będziemy pobierać za ilość zajęć, która zgodnie z kalendarzem jest zaplanowana na dany miesiąc.Zazwyczaj taka opłata będzie odpowiadać kwocie za 4 lekcje. 

Jeśli w danym miesiącu zgodnie z kalendarzem zaplanowanych będzie więcej lekcji
(np. w danym miesiącu jest 5 czwartków, kiedy odbywają się Twoje zajęcia), opłata będzie odpowiednio wyższa (będzie odpowiadać kwocie za 5 lekcji). O dniach świątecznych i innych przerwach w nauce, podczas których lekcje nie będą odbywać się, poinformujemy Cię wcześniej. Nie pobierzemy opłaty za te dni, chyba że umówisz się z nami na lekcje w tym okresie.

Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na zajęciach nie będzie zwalniała Cię z opłatyAle bez obaw! W całym roku szkolnym możesz niezależnie od przyczyny odwołać 3 lekcje, które odrobimy w ustalonym
z Tobą terminie. Konieczne jest jednak, abyś zgłosił(a) swoją nieobecność najpóźniej
24 godziny przed lekcją (na przykład, jeśli Twoje lekcje odbywają się w czwartek o 18.00, informację o nieobecności przekaż nam do środy, do godz. 18.00). 
Jeśli nieobecność zgłosisz nam później (na przykład w tym samym dniu, w którym lekcja ma się odbyć), nie będziemy jej odrabiać i pobierzemy za nią opłatę. 

Nieobecności ponad powyższy limit (nawet zgłoszone wcześniej) nie będą uprawniać Cię do odrobienia lekcji ani do zwrotu kwoty stanowiącej ich równowartość. Podobnie, jeśli żaden
z proponowanych przez nas terminów odrobienia lekcji nie będzie Ci odpowiadał
(a proponujemy ich w ciągu roku dużo), nie będziemy zwracać opłaty za nieodrobione zajęcia.

Jeśli to my odwołamy Twoją lekcję (na przykład z powodu choroby nauczyciela), zaproponujemy inny termin tej lekcji. Jeśli zaproponowany termin nie będzie Ci odpowiadał, nie pobierzemy za lekcję opłaty.

W wyjątkowych przypadkach spowodowanych zdarzeniami losowymi, jak na przykład dłuższa choroba, kwestie te ustalimy z Tobą indywidualnie.

Masz pytania? Czekamy na Twój telefon lub e-mail!