Zapisy na zajęcia muzyczne dla dzieci i dorosłych prowadzimy cały rok.
Możesz wybrać regularne, cotygodniowe zajęcia o stałej porze lub umówić się na pojedynczą lekcję w dostępnym terminie.

Lekcja próbna

Lekcja 30-minutowa

Bezpłatna

Opłata miesięczna za regularne lekcje śpiewu lub gry na instrumencie
(zajęcia raz w tygodniu po podpisaniu umowy):

Zajęcia indywidualne

Lekcje 45-minutowe

280 zł/miesiąc

Lekcje 30-minutowe

200 zł/miesiąc

Inna długość zajęć

Zapytaj o szczegóły w sekretariacie

Zajęcia grupowe

Lekcje 45-minutowe

140 zł/miesiąc

Inna długość zajęć

Zapytaj o szczegóły w sekretariacie

Grupy liczą od 2 do 4 osób o podobnym wieku i poziomie umiejętności.

Kształcenie słuchu

Lekcje 45-minutowe

80 zł/miesiąc

Oferta dostępna przy zapisaniu się także na program instrumentalny lub wokalny

Zespół szkolny

Lekcje 1,5-godzinne

80 zł/miesiąc

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

Oferta dostępna przy zapisaniu się także na program instrumentalny lub wokalny

Opłata za pojedynczą lekcję śpiewu lub gry na instrumencie
(po przedpłacie – bez podpisywania umowy):

Pojedyncza lekcja

Lekcja indywidualna 45-minutowa

75 zł

Inna długość zajęć

Zapytaj o szczegóły w sekretariacie

Numer rachunku bankowego do wpłat:
15 2490 0005 0000 4500 6467 4373

Istnieje możliwość wynajęcia sali do ćwiczeń.

Nieobecność na zajęciach
W każdej połowie roku szkolnego Uczeń ma prawo odwołania maksymalnie dwóch lekcji – niezależnie od przyczyny. Lekcje te odrabiane są w innym terminie uzgodnionym z Uczniem. Nieobecności ponad powyższy limit nie uprawniają do odrobienia lekcji w innym terminie ani do zwrotu kwoty stanowiącej ich równowartość.
Szczegóły organizacji zajęć określa umowa zawarta z Uczniem oraz Regulamin.
Masz pytania? Czekamy na Twój telefon lub e-mail!