Zapisy na zajęcia muzyczne dla dzieci i dorosłych prowadzimy cały rok.
Możesz wybrać regularne, cotygodniowe zajęcia o stałej porze lub umówić się na pojedynczą lekcję w dostępnym terminie.

Lekcja próbna

Lekcja 30-minutowa

Bezpłatna

Opłata miesięczna za regularne lekcje śpiewu lub gry na instrumencie 
(zajęcia raz w tygodniu o stałej porze):

Zajęcia indywidualne

Lekcje 45-minutowe

320 zł (4 lekcje)

Lekcje 30-minutowe

240 zł (4 lekcje)

Inna długość zajęć

Zapytaj o szczegóły w sekretariacie

Zajęcia grupowe

Lekcje 45-minutowe

200 zł (4 lekcje)

Inna długość zajęć

Zapytaj o szczegóły w sekretariacie

Grupy liczą od 2 do 4 osób o podobnym wieku i poziomie umiejętności.

Kształcenie słuchu

Lekcje 45-minutowe (grupowe)

120 zł (4 lekcje)

Oferta dostępna przy zapisaniu się także na program instrumentalny lub wokalny

Zespół muzyczny (instrumentalny lub wokalny)

Zespół instrumentalny (próby 90 minutowe)

Zespół wokalny (próby 60 minutowe)

120 zł (2 próby)

160 zł (4 lekcje)

Spotkania zespołu wokalnego odbywają się co tydzień. Próby zespołu instrumentalnego z wokalistą odbywają się dwa razy w miesiącu.

Zapraszamy również osoby spoza Szkoły!

Opłata za pojedynczą lekcję śpiewu lub gry na instrumencie (po przedpłacie):

Pojedyncza lekcja

Lekcja indywidualna 45-minutowa

100 zł

Inna długość zajęć

Zapytaj o szczegóły w sekretariacie

Numer rachunku bankowego do wpłat:

Zajęcia na Dragonów:

15 2490 0005 0000 4500 6467 4373

Zajęcia na Leszczyńskiego:

45 1910 1048 2648 8434 6578 0001

Istnieje możliwość wynajęcia sali do ćwiczeń.

Termin płatności (regularne zajęcia)

Opłatę za zajęcia w danym miesiącu będziesz wpłacać z góry, do 10-ego dnia tego miesiąca.

Wysokość opłaty miesięcznej

Opłatę za regularne lekcje będziemy pobierać za ilość zajęć, która zgodnie z kalendarzem jest zaplanowana na dany miesiąc.Zazwyczaj taka opłata będzie odpowiadać kwocie za 4 lekcje. 

Jeśli w danym miesiącu zgodnie z kalendarzem zaplanowanych będzie więcej lekcji
(np. w danym miesiącu jest 5 czwartków, kiedy odbywają się Twoje zajęcia), opłata będzie odpowiednio wyższa (będzie odpowiadać kwocie za 5 lekcji). O dniach świątecznych i innych przerwach w nauce, podczas których lekcje nie będą odbywać się, poinformujemy Cię wcześniej. Nie pobierzemy opłaty za te dni, chyba że umówisz się z nami na lekcje w tym okresie.

Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na zajęciach nie będzie zwalniała Cię z opłatyAle bez obaw! W całym roku szkolnym możesz niezależnie od przyczyny odwołać 3 lekcje, które odrobimy w ustalonym
z Tobą terminie. Konieczne jest jednak, abyś zgłosił(a) swoją nieobecność najpóźniej
24 godziny przed lekcją (na przykład, jeśli Twoje lekcje odbywają się w czwartek o 18.00, informację o nieobecności przekaż nam do środy, do godz. 18.00). 
Jeśli nieobecność zgłosisz nam później (na przykład w tym samym dniu, w którym lekcja ma się odbyć), nie będziemy jej odrabiać i pobierzemy za nią opłatę. 

Nieobecności ponad powyższy limit (nawet zgłoszone wcześniej) nie będą uprawniać Cię do odrobienia lekcji ani do zwrotu kwoty stanowiącej ich równowartość. Podobnie, jeśli żaden
z proponowanych przez nas terminów odrobienia lekcji nie będzie Ci odpowiadał
(a proponujemy ich w ciągu roku dużo), nie będziemy zwracać opłaty za nieodrobione zajęcia.

Jeśli to my odwołamy Twoją lekcję (na przykład z powodu choroby nauczyciela), zaproponujemy inny termin tej lekcji. Jeśli zaproponowany termin nie będzie Ci odpowiadał, nie pobierzemy za lekcję opłaty.

W wyjątkowych przypadkach spowodowanych zdarzeniami losowymi, jak na przykład dłuższa choroba, kwestie te ustalimy z Tobą indywidualnie.

Masz pytania? Czekamy na Twój telefon lub e-mail!