Zapisy na zajęcia muzyczne dla dzieci i dorosłych prowadzimy cały rok. Zapraszamy!

Lekcja próbna:

 • lekcja 30 minutowa – bezpłatna

  Opłata miesięczna za zajęcia regularne (standardowo lekcje raz w tygodniu):

  Zajęcia indywidualne (nauka śpiewu lub gry na instrumencie)

  • lekcje 45 minutowe – 220 zł/m-c
  • lekcje 60 minutowe – 280 zł/m-c

  Zajęcia grupowe (nauka śpiewu lub gry na instrumencie)

  • lekcje 60 minutowe – 160 zł/m-c
  • lekcje 45 minutowe (wybrane programy) – 120 zł/m-c

  Kształcenie słuchu – zajęcia grupowe

  • lekcje 45 minutowe – 80 zł/m-c (przy zapisaniu się także na program instrumentalny lub wokalny)
  • lekcje 45 minutowe – 120 zł/m-c (przy zapisaniu się wyłącznie na te zajęcia)

  Zespół szkolny – zajęcia grupowe

  • lekcje 1,5 godzinne (2 x m-c) – 80 zł/m-c (przy zapisaniu się także na program instrumentalny lub wokalny)
  • lekcje 1,5 godzinne (2 x m-c) – 120 zł/m-c (przy zapisaniu się wyłącznie na te zajęcia)

  Zajęcia umuzykalniające dla maluchów – zajęcia grupowe

  •  lekcje 45 minutowe – 120 zł/m-c

  Opłata za pojedynczą lekcję śpiewu lub gry na instrumencie (bez podpisywania umowy):

  • lekcja indywidualna 45 minutowa – 65 zł za lekcję
  • lekcja indywidualna 60 minutowa – 80 zł za lekcję

  Istnieje możliwość wynajęcia sali na próby. Szczegóły w sekretariacie Szkoły.

  Grupy podczas zajęć z gry na instrumencie liczą od 2 do 4 osób o podobnym wieku i poziomie umiejętności.

  Opłata miesięczna

  Podana wyżej wysokość opłaty miesięcznej dotyczy jednego Ucznia i jest stała w każdym miesiącu nauki. Opłata miesięczna płatna jest z góry, najpóźniej dzień przed pierwszą lekcją w danym miesiącu.
  Opłata za kurs obejmujący cały rok szkolny rozbita jest na 10 rat (10 miesięcy) – każda z rat stanowi powyższą opłatę miesięczną. Roczny kurs obejmuje 40 lekcji (w tym dwa koncerty szkolne) w czasie 10 miesięcy, dlatego opłata miesięczna jest stała, niezależnie, czy w danym miesiącu zgodnie z kalendarzem wypada np. 5 lekcji, 4 czy 3. Średnio, po podsumowaniu okresu nauki, odbywają się 4 lekcje miesięcznie.

  Nieobecność na zajęciach

  W każdej połowie roku szkolnego Uczeń może być nieobecny na maksymalnie dwóch lekcjach – niezależnie od przyczyny (łącznie cztery nieobecności w ciągu roku). W ramach tego limitu lekcje odrabiane są w innym terminie, a jeśli nie uda się ich odrobić, kwota powstałej nadpłaty zwracana jest na rachunek bankowy po zakończeniu roku szkolnego. Nieobecności ponad powyższy limit nie uprawniają do odrobienia lekcji w innym terminie ani do zwrotu kwoty stanowiącej ich równowartość. W razie dłuższych nieobecności zgłoszonych wcześniej, kwestie odrabiania zajęć są ustalane indywidualnie.


  Zajęcia nieregularne (pojedyncze lekcje)

  Pojedyncze lekcje indywidualne organizowane są bez konieczności podpisania umowy. Aby zapisać się na lekcję, należy skontaktować się z sekretariatem Szkoły (osobiście, telefonicznie, mailowo) w celu sprawdzenia dostępności sali oraz instruktora w wybranym przez Ciebie terminie. Termin na pojedynczą lekcję rezerwujemy w grafiku dopiero po wpłacie odpowiedniej kwoty (nie rezerwujemy terminów w czasie oczekiwania na wpłatę). Zajęcia można odwołać do godziny 18.00 ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego lekcję, przesyłając do sekretariatu wiadomość e-mail lub SMS.

  Szczegóły organizacji zajęć określa umowa zawarta z Uczniem oraz Regulamin.
  Masz pytania? Czekamy na Twój telefon lub e-mail!