Nauka śpiewu – zajęcia indywidualne

  • lekcje 45 minutowe – 200 zł/m-c
  • lekcje 60 minutowe – 260 zł/m-c

Nauka gry na instrumencie – zajęcia indywidualne

  • lekcje 45 minutowe – 200 zł/m-c
  • lekcje 60 minutowe – 240 zł/m-c

Nauka gry na instrumencie – zajęcia grupowe (od 2 do 4 osób)

  • lekcje 60 minutowe – 140 zł/m-c (za osobę)

Kształcenie słuchu – zajęcia grupowe

  • lekcje 45 minutowe – 60 zł/m-c (przy zapisaniu się także na program instrumentalny lub wokalny)
  • lekcje 45 minutowe – 120 zł/m-c (przy zapisaniu się wyłącznie na te zajęcia)

Zespół szkolny

  • lekcje 1,5 godzinne (co 2 tygodnie) – 60 zł/m-c (przy zapisaniu się także na program instrumentalny lub wokalny)
  • lekcje 1,5 godzinne (co 2 tygodnie) – 120 zł/m-c (przy zapisaniu się wyłącznie na te zajęcia)

Zajęcia umuzykalniające dla maluchów – zajęcia grupowe

  • lekcje 45 minutowe – 120 zł/m-c

 

Odwoływanie zajęć
Lekcję indywidualną można odwołać co najmniej 24 godziny przed zajęciami (wiadomości w
tej sprawie przyjmujemy także w niedziele do godz. 18.00). W takim wypadku nieobecność
odrabiana jest w innym, uzgodnionym z Uczniem terminie. Jeśli zajęć nie uda się odrobić –
odpowiednia kwota zostaje zaliczona na poczet kolejnego miesiąca, a na życzenie Ucznia
zwrócona. Takie same zasady odwoływania dotyczą lekcji, które zostały zaplanowane jako
odrabianie nieobecności.

Obecność na zajęciach umuzykalniających dla maluchów można odwołać na takich samych
zasadach, jak lekcje indywidualne.

Nieobecność Ucznia na lekcji grupowej (z wyjątkiem zajęć dla maluchów) nie zwalnia z
konieczności uiszczenia za nią opłaty. Wyjątkowo, jeśli na zajęciach nieobecna była cała
grupa, istnieje możliwość odrobienia zajęć – warunkiem jest jednak zgłoszenie nieobecności
co najmniej 24 godziny przed zajęciami przez wszystkich członków grupy.
 

Opłaty miesięczne
W naszej placówce opłata za roczny kurs rozbita jest na 10 rat, tworzących opłatę miesięczną.
Roczny kurs obejmuje 40 lekcji (w tym dwa koncerty szkolne) w czasie 10 miesięcy, dlatego
opłata miesięczna jest stała, niezależnie, czy w danym miesiącu zaplanowanych jest 5 lekcji, 4
czy 3. Uśredniając, są to 4 zajęcia w miesiącu po rozliczeniu całego rocznego okresu nauki. Po
zakończeniu roku szkolnego ewentualne nadpłaty są zwracane.